Учебни материали

Тема Изтеглете като:
Мотивиращи и въвеждащи упражнения
Трафик - обща информация
Трафик - описание на случаи
Информация за заминаващи в чужбина
Мост (упражнение за групово взаимодействие)
Един до друг
Преглед върху ролята на пола
Полова картинка
Факти и митове за сексуалността
Любов и секс: свързани ли са те?
Да си популярен, значи ли да си преуспяващ?
Сексуална злоупотреба - сексуален контакт без съгласие
Права на човека във въпроси и отговори
9 теми от правата на човека
Болести предавани по полов път
Противозачатъчни средства и аборт
Семейно планиране и контрацепция
Асертивно поведение
Асертивно, неасертивно и агресивно поведение
Начини на поведение
Моят асертивен профил
Кога да бъда асертивен?
Елементи на асертивното послание
Кажете да, кажете не
Да кажем не
Спри! Да започнем отново!
Качества и умения, необходими за трудова реализация
Права и задължения на работниците
Автобиография
Интервю за работа
Вземане на решения
Правна рамка на трафика на хора в българското законодателство
Закон за борба с трафика на хора
Закон за закрила на детето

допълва се...